PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

PZKT został bezpowrotnie usunięty z ITKF.

Niepotrzebnie poszukuje rozwiązania swoich problemów, naruszając ustawową jurysdykcję naszego Związku.

W PaŸdzierniku 2013 PZKT i jego Prezes zostali skutecznie i bezporwotnie usunięci z International Traditional Karate Federation.

 

W tym momencie PZKT utracił prawo do kontynuowania swojej misji jako polski związek sportowy.

 

W listopadzie PZKT wysłał reprezentację na nielegalne 5. mistrzostwa œświata w karate Fudokan do Pragi w Czechach.
Na tym procederze ucierpiało nawet nazwisko Roberta Lewandowskiego, gdyż w tę nielegalną kadrę wmanewrowano Jego żonę, Annę.

 

Do reprezentowania Rzeczpospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej w sporcie karate Fudokan, jako jedyny polski związek sportowy, uprawniony jest tylko Polski Związek Karate Fudokan. 

 

 

DOKUMENTY ITKF INFORMUJĽCE O TRWAŁYM USUNIĘCIU 

PZKT Z CZŁONKOSTWA I AKTYWNOŒCI ITKF

 

 Wykluczenie PZKT z ITKF

 

 

 List ITKF do Ministra Sportu i Turystyki