Kurs zawodowy instruktorsko-trenerski

Kurs jest realizowany wspólnie przez KKTiF oraz Fundację PROSPORT.

Specjalności:

1. Instruktor Sportu Karate

2. trener II klasy Sportu Karate
3. Trener I klasy Sportu Karate

4. Instruktor sportu MMA

5. Instruktor sportu Kick-Boxing

6. Instruktor sportu Jiu-Jitsu, Kung-Fu 

7. Instruktor Samoobrony, Krav Maga

Legitymacje instruktora sportu i trenerów karate wydaje PZK.

 

Miejsce kursów:
KIME Szkoła Walk 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 4A

Wykładowcy:
Dariusz Bajkowski 7 dan - trener klasy mistrzowskiej w karate
Zaproszeni Trenerzy PZK oraz kierunkowych sztuk walki

Daty zjazdów:

Sesja 1.
11.03.2018 – wszyscy uczestnicy: wykłady i ćwiczenia, przydzielenie tematów prac pisemnych
Godz. 10.00-16:00 – sprawdzenie dokumentacji
Tematyka: umiejętności motoryczne, części treningu, struktura czasowa

Wydanie materiałów do napisania prac dyplomowych i zdania egzaminu

Sesja 2.

06.04 – piątek – godz. 18:00-20:00: nieobowiązkowe ćwiczenia + konsultacje indywidualne na wcześniejsze zapisy
07-08.04.2018 – wszyscy uczestnicy: ćwiczenia: technika i taktyka walki, regulaminy sportowe + konsultacje indywidualne prac pisemnych

Sesja 3. - egzaminacyjna
21-22.04.2018 - wykłady i ćwiczenia, konsultacje i egzaminy końcowe 
21.04.2018 - początek egzaminu - teoria, wspólna kolacja
22.04.2018 - egzamin końcowy - praktyka

Wydanie legitymacji nastąpi tylko w przypadku pomyślnego zdania całości egzaminu oraz uzupełnienia wszelkich wymogów formalnych.

20.05.2018 – egzamin poprawkowy, płatny 200 zł

 

Koszt kursów:

- 900,- zł instruktor sportu
- 1500,- zł trener II lub I klasy
- cena obejmuje: kurs + egzamin + wydanie legitymacji dla osób spełniających warunki uczestnictwa, którzy zapiszą się drogą mailową i wpłacą pierwszą ratę w terminie
- cena dla spóźnialskich wzrasta o 300 zł.

Wpłaty na konto:
Fundacja PROSPORT, ul. Konarskiego 4A/027, 01-355 Warszawa
mBank 40 1140 2004 0000 3802 7486 4853 

Terminy wpłat:
300 zł do końca  lutego.
pozostała część w 2 ratach w trakcie kursu.


Wymagania i dokumenty dopuszczające do kursu:
1. Kurs instruktorski
- podanie o przyjęcie na kurs - podpis czytelny
- dowód tożsamości - ksero
- świadectwo ukończenia szkoły średniej - ksero
- zaświadczenie o stażu treningowym/zawodniczym w klubie
- dyplom ostatniego stopnia karate (dotyczy karateków)
- zaświadczenie lekarza medycyny sportu lub medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu instruktor/trener
2. Kursy trenerskie
- wszystkie wymienione w pkt. 1.
- dla kandydatów na trenerów II klasy - legitymacja instruktora sportu w karate (wymagany jest minimalny 2-letni staż pracy jako instruktor lub udokumentowane wybitne osiągnięcia szkoleniowe, np. wyniki medalowe zawodników na imprezie głównej dowolnego polskiego związku sportowego)
- akceptowana jest legitymacja instruktora rekreacji ruchowej karate lub samoobrony wydana po kursie realizowanym wspólnie przez WSTS lub WSEWS i były PZKF
- dla kandydatów na trenerów I klasy - legitymacja trenera II klasy w karate (wymagany jest minimalny 2-letni staż pracy jako trener II klasy lub udokumentowane wybitne osiągnięcia szkoleniowe, np. wyniki medalowe zawodników na imprezie głównej dowolnego polskiego związku sportowego)

Inne ważne sprawy:
SKANY DOKUMENTÓW wysłać na adres mailowy: komisja MAŁPA fudokan.pl.
 

Galeria zdjęć

Strefa użytkownika

 


 

MSiT