PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Kurs zawodowy instruktorsko-trenerski

Kurs jest realizowany wspólnie przez PZKF i Fundację POROSPORT.

Specjalności:

1. Instruktor Sportu Karate

2. trener II klasy Sportu Karate
3. Trener I klasy Sportu Karate

4. Instruktor sportu MMA

5. Instruktor rekreacji ruchowej – specjalność Samoobrona

Legitymacje instruktora sportu i trenerów karate wydaje PZKF.

 

Miejsce kursów:
KIME Szkoła Walk 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 4A

Wykładowcy:
Dariusz Bajkowski - trener klasy mistrzowskiej w karate
Albert Ciesielski - mistrz Europy w karate WKF
Maciej Górski - mistrz MMA Federacji KSW
Gościnnie:
Amnon Maor
- mistrz Krav Magi oraz karate 5 Dan i judo 2 Dan 
- doświadczenie wyniesione z wieloletniej służby na froncie

Daty zjazdów:

Sesja 1.
06-07.12.2014 – wszyscy uczestnicy: wykłady i ćwiczenia, przydzielenie tematów prac pisemnych
Początek: 06.12 – sobota, godz. 10.00 – sprawdzenie dokumentacji
Tematyka: umiejętności motoryczne, części treningu, struktura czasowa

Sesja 2.
12-13-14.12.2014 – wszyscy uczestnicy: ćwiczenia: technika i taktyka walki + kosultacje indywidualne prac pisemnych
12.12 – piątek – godz. 18.00-21.00: ćwiczenia + konsultacje według potrzeb
13-14.12 – (program godzinowy podamy 06.12.2014 r.) ćwiczenia wszyscy uczestnicy
Między innymi udział w seminarium prowadzonym przez gościa kursów: mistrza karate, judo i Krav Magi - Amnon Maor.

Sesja 3.
19-21.12.2014 - wykłady i ćwiczenia: sesja obowiązkowa tylko dla kandydatów na instruktorów. Kandydaci na trenerów piszą pracę trenerską w tym czasie.

Sesja 4. - egzaminacyjna
09-11.01.2015 - wykłady i ćwiczenia, konsultacje i egzaminy końcowe 
09.01.2015 – ostatni termin oddania prac pisemnych warunkującego dopuszczenie do egzaminu końcowego (mile widziana wcześniejsza wysyłka drogą pocztową)
10.01.2015 - początek egzaminu - teoria, wspólna kolacja
11.01.2015 - egzamin końcowy - praktyka

Wydanie legitymacji nastąpi tylko w przypadku pomyślnego zdania całości egzaminu oraz uzupełnienia wszelkich wymogów formalnych.

28.02.2015 – egzamin poprawkowy, płatny 200 zł

 

 

 Kursy instruktorsko-trenerskie
PZKF umożliwia zdobycie i podnoszenie uprawnień zawodowych w sporcie:
instruktor sportu karate, trener klasy II i klasy I w karate, instruktor samoobrony
(kamera i montaż: Emilia Mazurek) 

 

 


Koszt kursów:
- 1500,- zł cena obejmuje: kurs + egzamin + wydanie legitymacji dla osób spełniających warunki uczestnictwa, którzy zapiszą się drogą mailową i wpłacą pierwszą ratę do końca listopada 2014 r.
- 1700,- zł cena dla spóźnialskich.

Wpłaty na konto:
Fundacja PROSPORT, ul. Konarskiego 4A/027, 01-355 Warszawa
mBank 40 1140 2004 0000 3802 7486 4853 

Terminy wpłat:
500 zł do końca listopada, a dla spóźnialskich do dnia rozpoczęcia kursu.
500 zł do 19. grudnia 2014 r.
500 zł do dnia 11.01.2015 r.

Wymagania i dokumenty dopuszczające do kursu:
1. Kurs instruktorski
- podanie o przyjęcie na kurs - podpis czytelny
- dowód tożsamości - ksero
- świadectwo ukończenia szkoły średniej - ksero
- zaświadczenie o stażu treningowym/zawodniczym w klubie
- dyplom ostatniego stopnia karate (dotyczy karateków)
- zaświadczenie lekarza medycyny sportu lub medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu instruktor/trener
2. Kursy trenerskie
- wszystkie wymienione w pkt. 1.
- dla kandydatów na trenerów II klasy - legitymacja instruktora sportu w karate (wymagany jest minimalny 2-letni staż pracy jako instruktor lub udokumentowane wybitne osiągnięcia szkoleniowe, np. wyniki medalowe zawodników na imprezie głównej dowolnego polskiego związku sportowego)
- akceptowana jest legitymacja instruktora rekreacji ruchowej karate lub samoobrony wydana po kursie realizowanym wspólnie przez WSTS lub WSEWS i PZKF
- dla kandydatów na trenerów I klasy - legitymacja trenera II klasy w karate (wymagany jest minimalny 2-letni staż pracy jako trener II klasy lub udokumentowane wybitne osiągnięcia szkoleniowe, np. wyniki medalowe zawodników na imprezie głównej dowolnego polskiego związku sportowego)

Inne ważne sprawy:
SKANY DOKUMENTÓW wysłać na adres mailowy biura PZKF.
Kontakt do organizatora - Magdalena Krauz +48 532 11 65 67 lub e-mail do biura.

Powodzenia!