PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

W dniu 5 stycznia 2010 roku do Zarządu Polskiego Związku Karate Fudokan wpłynęła rezygnacja Macieja Grubskiego 6 DAN ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu PZKF.

Czytaj więcej...