Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych lub Państwa dziecka jest Polski Związek Karate Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan, z siedzibą  w Warszawie, ul. Konarskiego 4a/023. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane Państwa dziecka lub Państwa dane osobowe (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu realizacji zadań Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan z siedzibą w Warszawie, ul. Konarskiego 4a/023, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz promocyjnych Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. a.
 3. Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan przetwarza przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu, zawarte w deklaracji członkowskiej.

Do realizacji celów zawartych w pkt. 2 wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry instruktorsko-trenerskiej w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach związku, wydawnictwach tradycyjnych oraz mediach społecznościowych.

 1. Jeśli będą tego wymagać przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, administrator może wymagać innych niezbędnych danych.
 2. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli zrealizować zadania Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan. Podane Państwa dane mogą być przekazywane innym odbiorcom, a w szczególności:
 3. organom administracji państwowej i samorządowej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, organizacjom sportowym (np. klubom, związkom okręgowym i krajowym);
 4. osobom upoważnionym przez nas; naszym pracownikom i podmiotom współpracującym z administratorem (np. księgowym, prawnikom, informatykom), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 5. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
 6. innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem członkostwa  uczestnictwa w zajęciach i aktywnościach Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości członkowstwa, uczestnictwa w zajęciach i aktywnościach organizowanych przez Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan.
 9. Dane udostępnione przez Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Dziękujemy, za zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Galeria zdjęć

Strefa użytkownika

 


 

MSiT