PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Polski Związek Karate Fudokan w likwidacji (PZKF) został zarejestrowany w 2008 roku, a od roku 2005 działał poprzez Komitet Założycielski PZKF.

Już w 2005 roku polscy sportowcy wzięli udział w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym organizowanym przez World Traditional Fudokan Shotokan Karate-Do Federation (WTFSKF). Od tamtej pory rokrocznie Reprezentacja Polski w Karate Fudokan przysparza naszej OjczyŸnie medali z najszlachetniejszych kruszców.  

Polski Związek Karate Fudokan w Likwidacji (PZKF) w latach 2005-2017 był polskim związkiem sportowym działającym zgodnie z postanowieniami ustawy o sporcie i w związku z jej nowelizacją z roku 2015, oraz decyzją Ministra Sportu i Turystyki z roku 2016, utracił status polskiego związku sportowego. Swoją działalność w powoływaniu i szkoleniu kadry narodowej w karate fudokan zakończył z dniem 31.12.2016 roku.

 

Kluby uczestniczące w rywalizacji sportowej w karate fudokan przepisały swoje członkostwo do Polskiego Związku Karate, gdzie powstała dedykowana dla nich Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan, która kontynuuje spuściznę merytoryczną i sportową po byłym PZKF. KKTiF posługuje się regulaminami sportowymi karate tradycyjnego (ITKF) oraz regulaminami fudokan.

KKTiF PZK rozgrywa mistrzostwa Polski w karate fudokan oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzika w karate fudokan.

 

 

X Indywidualne Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan.

Warszawa.

Sobota 5. kwietnia 2014 r.

 Akredytacje wydaje biuro Związku.

 Wyniki publikujemy tutaj: http://www.fudokan.pl/?page=120

 

 

 Plakat z V Mistrzostw ŒŚwiata rozegranych w Polsce

  pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  Bronisława Komorowskiego

 

 

 List Kancelarii Prezydenta RP do Prezesa PZKF

 

 

 Link do filmów o Karate Fudokan:

http://www.fudokan.pl/?page=136