Konkurencja KATA DRUŻYNOWE

 

 

KATA DRUŻYNOWE czyli formy, pokazy techniczne.

 

KONKURENCJE DRUŻYNOWE

Zasada dotycząca startów indywidualnych dotyczy również występów drużynowych.

Drużyna kata składa się z trzech osób, kobiet lub mężczyzn. Oprócz czynników wymienionych w tabeli nr 2, podczas oceny kata drużynowego, sędziowie biorą również pod uwagę stopień synchronizacji ruchów pomiędzy członkami drużyny.

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że w rundzie finałowej oprócz pokazu kata drużyna demonstruje przykład zastosowania technik kata w samoobronie, czyli demonstruje bunkai kata.

 

 

aby obejrzeć film KATA DRUŻYNOWE FUDOKAN w wykonaniu Zawodników Kadry Narodwej kliknij obrazek

 

BUNKAI

 

Bunkai jest dodatkiem do ostatniej, finałowej rundy kata drużynowego. Polega ono na powtórnym pokazie kata demonstrowanego w finale wraz z zaaranżowanymi elementami samoobrony. Pokaz jest powtarzany tylko przez jednego z trzech zawodników drużyny. Pozostali dwaj zamieniają się w tym czasie
w asystentów zawodnika demonstrującego. W czasie jego występu atakują go ustalonymi technikami ataku karate, on zaś broni się przy użyciu konkretnych technik lub całych akcji walki zawartych w kata.

Bunkaijest ułożone tak, że akcje walki nie zakłócają przebiegu całego kata. Zawodnik demonstrujący obronę wykonuje po prostu techniki obronne zawarte w kata. Pasują one do wydarzającej się sekwencji walki, gdyż rodzaj ataku jest z góry zaplanowany. Jeżeli w danym fragmencie kata nie występuje technika ciosu kończącego - todome, zawodnik broniący się ma prawo dodać technikę, która oryginalnie nie występowała w kata. Taka technika musi być logicznym następstwem wydarzającej się akcji walki. Musi być również w taki sposób wykonana, aby dała wykonującemu możliwoœć natychmiastowego powrotu do sekwencji technik formy, które powinien pokazać jako następne, a wynikających z oryginalnego wyglądu kata.

Bunkai podlega osobnej ocenie punktowej. Ocena ta wchodzi jako trzecia składowa do sumy ocen dającej ostateczny wynik drużynie. Pozostałe dwie składowe, to oczywiście oceny za kata wykonane w półfinale i w finale.

Powyżej opisany sposób oceniania drużyn daje możliwość rzetelnego wyłonienia rzeczywiście najlepszej drużyny spoœród startujących. Drużyna musi się wykazać wszechstronnym treningiem technicznym - wykonuje więcej niż jedną formę, a dwie ostatnie podlegają ocenie dającej miejsce medalowe.

Drużyna w czasie bunkai wykazuje się również umiejętnością walki, szczególnie w aspekcie pracy dystansem - ma-ai i wyczucia właściwego momentu - timingu.

 

 

 

 

aby obejrzeć film BUNKAI FUDOKAN w wykonaniu Zawodników Kadry Narodwej kliknij obrazek

Galeria zdjęć

Strefa użytkownika

 


 

MSiT