Wymagania egzaminacyjne na stopnie mistrzowskie od 1 do 3 dan

  

1 DAN


Cechą wiodącą, którą kandydat musi się wykazać jest SIŁA. Kandydat powinien zademonstrować destrukcyjną siłę technik karate, przy zachowaniu poprawnej jakości ich wykonania.

KlHON

1. P –  ZD: Oi-tsuki / Gyaku-tsuki / Age-empi-uchi
2. T – ZD: Age-uke / Gyaku-tsuki / Mae-empi-uchi
3. P – ZD: Uchi-uke / Kizami-tsuki / Gyaku-tsuki
4. T – ZD: Soto-uke / KB: Yoko-empi-uchi / Uraken-uchi
5. P – ZD: Soto-uke / Gyaku-tsuki / Uraken-uchi
6. T – KkD: Shuto-uke / Mae-keri / ZD: Gyaku-Nukite / Shuto-uchi
7. P –  ZD: Mae-keri (na końcu mawate)
8. P – Mae-Ren-keri
9. B – KD: Yoko-keri-keage
10. B – KD: Yoko-keri-kekomi
12. P –  ZD: Mawashi-keri / Yoko-keri-kekomi
13. Shiho-tsuki
14. Shiho-keri

KATA

Egzamin kata składa się z 3 części: test, demonstracja kata obowiązkowego + Bunkai oraz demonstracja kata dowolnego (wybranego przez kandydata) + Bunkai.
1. Test kata:
Heian-Oi-Kumi
2. Kata obowiązkowe: Bassai-Dai + Bunkai (interpretacja)
3. Kata dowolne –  jedno z podanych: Ji-On, Kanku-Dai, Enpi

KUMITE

1. JIYU-IPPON-KUMITE
5 ataków: Jodan-oi-tsuki, Chudan-oi-tsuki, Mae-keri, Yoko-keri-kekomi, Mawashi-keri jodan
W kontratakach: użycie technik Tsuki, Keri, Uchi oraz kombinacji z podcięciami
2. JIYU-KUMITE: wolna walka

TESTY
1. Test precyzji kopnięć i uderzeń: Gyaku-tsuki, Mae-keri
2. Test makiwary: Gyaku-tsuki, Uraken-uchi, Mawashi-keri


2 DAN

Cechą wiodącą, którą kandydat musi się wykazać jest SZYBKOŚĆ. Kandydat powinien zademonstrować skuteczność technik karate ze szczególnym uwzględnieniem tej cechy i przy zachowaniu poprawnej jakości wykonania.

KlHON

Kombinacje wykonywane z pozycji wolnej walki: Kamae-Te:
1. Kizami-tsuki / Sanbon-tsuki / Uraken-uchi / Gyaku-tsuki / Age-empi-uchi (mawate)
2. Kizami-tsuki / Mae-keri / Oi-tsuki / Kizami-Yoko-keri
3. Age-uke / Mawashi-keri / Uraken-uchi / Oi-tsuki / Yoko-keri / Gyaku-tsuki
4. Yoko-keri-keage / obrót 180 stopni: Yoko-keri-kekomi
5. Mae-keri / Yoko-keri / Ushiro-keri / Mawashi-keri / Ushiro-ura-mawashi-keri
6. Shiho-tate-shuto-uke / Gyaku-tsuki

KATA

Egzamin kata składa się z 3 części: test, demonstracja kata obowiązkowego + Bunkai oraz demonstracja kata dowolnego (wybranego przez kandydata) + Bunkai.
1. Test kata:
Meikyo
2. Kata obowiązkowe - 3 kata w układzie:
Bassai-Dai + Kanku-Dai + Enpi
lub Jion + Enpi + Sanchin
oraz Bunkai (interpretacja)
3. Kata dowolne –  jedno z podanych: Jitte, Bassai-Sho, Kanku-Sho, Nijiushiho

KUMITE

1. JIYU-IPPON-KUMITE
5 ataków: Kizami-tsuki-Jodan, Gyaku-tsuki-Chudan, Mae-keri, Kizami-mawashi-keri-Jodan, Ushiro-keri
W kontratakach: użycie różnych technik
2. JIYU-KUMITE: wolna walka
A. walka z kandydatem na 2 dan
B. równoczesna walka z 2 kandydatami na 1 dan
3. Elementy samoobrony zadane przez egzaminatora

 

3 DAN

Cechą wiodącą, którą kandydat musi się wykazać jest KOMBINATORYKA.

KIHON

1. Shiho-tate-shuto-uke / Gyaku-tsuki
2. Shiho-tate-shuto-uke / Mae-keri
3. Shiho-keri
4. Kombinacje technik podstawowych należy wykonywać w sposób następujący:
4.1/4.2 Kizami-tsuki / Kizami-mae-keri ( w tym samym czasie)
4.3 Gyaku-tsuki
4.4 Mawashi-keri
4.5 Gyaku-tsuki
4.6 Mae-keri / Mawashi-keri / Yoko-keri (tą samą nogą)
4.7 Age-uke / Soto-uke / Gedan-barai / Uchi-uke (tą samą ręką)
4.8 Kizami-tsuki
4.9 Ushiro-keri
4.10 Mawashi-keri / Yoko-keri-kekomi (tą samą nogą)
4.11 Uraken-uchi
4.12 Gyaku-tsuki
Kombinacje wykonywane są 2 razy z pozycji wyjściowej do walki - Kamae-te.


KATA

Egzamin kata składa się z 3 części: test, demonstracja kata obowiązkowego + Bunkai oraz demonstracja kata dowolnego (wybranego przez kandydata) + Bunkai.
1. Test kata:
Tekki Nidan, Tekki Sandan
2. Kata obowiązkowe - jeden z układów kata podany poniżej:
Kanku-Dai + Enpi + Hangetsu
lub Kanku-Dai + Enpi + Sanchin
lub Jion + Enpi +Kanku-Dai + Sanchin
oraz Bunkai (interpretacja)
3. Kata dowolne - jedno z podanych: Jitte, Bassai-Sho, Kanku-Sho, Chinte, Sochin, Gankaku, Nijiushiho


KUMITE

1. Jiu-Ippon-Kumite
2. Elementy samoobrony zadane przez egzaminatora
3. Wolna walka z kandydatami na różne stopnie mistrzowskie
 

Galeria zdjęć

Strefa użytkownika

 


 

MSiT