Wymagania egzaminacyjne na wyższe stopnie uczniowskie od 3 do 1 kyu

  

Wszystkie wyższe stopnie uczniowskie, czyli od 3 do 1 kyu oznaczane są przez noszenie jednakowego pasa brązowego.

 

Każdy z tych stopni musi być zaliczony od razu w całości podczas jednego egzaminu bez względu na wiek kandydata
(nie ma możliwości dzielenia tych egzaminów na tzw. belki).

 

3 KYU

 

KIHON

 

1. ZKD            MAE–KERI / SANBON–ZUKI                                                 (P)

2. ZKD            GEDAN–BARAI / AGE–UKE

                        / SOTO–UKE – tą samą ręką/ GYAKU–ZUKI                       (T)

3. ZKD            MAE–ASHI–KERI / UCHI–UKE / KIZAMI–ZUKI

/ GYAKU–ZUKI - na obie strony                                                    (P)

4. ZKD            SOTO–UKE / KD YOKO–EMPI–UCHI

/ ZKD URAKEN–UCHI / GYAKU–ZUKI                                             (T)

5. KKD           MAE-REN-KERI                                                                   (P)

6. ZKD            SHUTO–UKE / MAE–ASHI–KERI / ZKD GYAKU–ZUKI

/ UCHI–SHUTO–UCHI / GYAKU–MAWASHI–SHUTO–UCHI                (T)

7. ZKD            MAWASHI–REN–KERI :

MAE–ASHI–MAWASHI–KERI / MAWASHI–KERI                                 (P)

8. ZKD            MAWASHI–KERI-CHUDAN / YOKO–KERI–KEAGE-JODAN      (P)

9. ZKD            MAWASHI–KERI-JODAN / USHIRO–KERI-CHUDAN               (P)

10. ZKD          URA–MAWASHI–KERI-JODAN                                              (P)

11. ZKD          SHIHO–TATE–UKE / GYAKU–ZUKI - na prawą i lewą stronę

12. ZKD          SHIHO–URAKEN–UCHI - na prawą i lewą stronę

 

 

KATA                                                                                    BUNKAI KATA

 

1. TEKKI SHODAN                                                              1. TEKKI SHODAN

2. BASSAI DAI                                                                     2. BASSAI DAI

 

 

KUMITE

 

JIU–IPPON–KUMITE

ATAKI:          KIZAMI–ZUKI– ODAN

                        GYAKU–ZUKI–JODAN

                        GYAKU–ZUKI–CHUDAN

                        MAE–ASHI–KERI

                        MAE–KERI

                        MAWASHI–KERI

OBRONY:     zastosować na obie strony timing  AMASHI – WAZA  oraz  UKE – WAZA

z grupy OJI–WAZA / GONO – SEN

 

JIU KUMITE

1 wolna walka z kandydatem na stopień 3 kyu – czas walki 90 sek.

 

TEST KIME

10 dowolnych ataków na dużą tarczę (5 nożnych i 5 ręcznych)

 

TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

  1. 20 przeskoków w przysiadzie przez partnera w pozycji klęku podpartego
  2. 50 skłonów tułowia z leżenia na plecach
  3. 20 ugięć ramion w podporze przodem

 

 

2 KYU

 

KIHON

 

1. ZKD            KIZAMI–ZUKI / MAE–KERI / GYAKU–ZUKI  / AGE–EMPI–UCHI                  (P)

2. ZKD            UCHI–UKE / KIZAMI–ZUKI / GYAKU–ZUKI

/ KIZAMI–MAWASHI–EMPI–UCHI                                                                       (T)

3. ZKD            MAE–ASHI–KERI / MAWASHI–KERI                                                          (P)

4. ZKD            KIZAMI–GEDAN–KAKE–UKE / UCHI–UKE tą samą ręką /GYAKU–ZUKI      (T)

5. ZKD            MAE–ASHI–MAWASHI–KERI / GYAKU–ZUKI / MAWASHI–KERI                   (P)

6. KKD           SHUTO–UKE / OTOSHI–UKE tą samą ręką / GYAKU–ZUKI                        (T)

7. KD              MAE–ASHI–YOKO–KERI–KEAGE / YOKO–KERI–KEKOMI                            (P)

8. KD              YOKO–KERI–KEAGE / YOKO–KERI–KEKOMI  tą samą nogą                      (P)

9. ZKD            MAWASHI–KERI / USHIRO–URA–MAWASHI–KERI                                     (P)

10. ZKD          MAE–ASHI–MAWASHI–KERI / MAE–KERI / USHIRO–KERI                          (P)

11. ZKD          USHIRO–URA–MAWASHI–KERI-JODAN                                                   (P)

12. ZKD          SHIHO–TATE–UKE / GYAKU–ZUKI

13. ZKD          SHIHO–EMPI–UCHI

14. HD            SHIHO–KERI  prawą i lewą nogą

 

 

KATA                                                                                    BUNKAI KATA

 

1. TEKKI NIDAN                                                                 1. TEKKI NIDAN

2. ENPI                                                                                  2. ENPI

 

 

KUMITE

 

JIU–IPPON–KUMITE

ATAKI:              KIZAMI–ZUKI– ODAN

                        GYAKU–ZUKI–JODAN

                        GYAKU–ZUKI–CHUDAN

                        MAE–ASHI–KERI

                        MAE–KERI

                        MAWASHI–KERI

             USHIRO–KERI

OBRONY:     zastosować na obie strony timing  KAKE–NO–SEN  oraz  TAI–NO–SEN 

z grupy OJI–WAZA / SEN

 

JIU KUMITE

1 wolna walka z dwoma kandydatami na stopień 3 kyu – czas każdej walki 90 sek.

1 wolna walka z kandydatem na stopień 2 kyu – czas walki 90 sek.

 

 

TEST KIME

10 dowolnych ataków na dużą tarczę (5 nożnych i 5 ręcznych)

 

 

TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

  1. 25 przeskoków w przysiadzie przez partnera w pozycji klęku podpartego
  2. 70 skłonów tułowia z leżenia na plecach
  3. 30 ugięć ramion w podporze przodem

 

 

1 KYU

 

KIHON

 

1. ZKD            MAE–ASHI–KERI / MAE–KERI / SANBON–ZUKI                                   (P)

2. ZKD            w miejscu GEDAN–KAKE–UKE / przejście GEDAN–BARAI

 / AGE–UKE / SOTO–UKE/GEDAN-BARAI tą samą ręką

/ GYAKU–ZUKI                                                                                           (T)

3. ZKD            MAE–ASHI–KERI / MAWASHI–KERI / USHIRO–KERI                             (P)

4. ZKD            SOTO–UKE / KD YOKO–EMPI–UCHI / ZKD URAKEN–UCHI

                        / GYAKU–ZUKI                                                                               (T)

5. ZKD            MAE–ASHI–MAWASHI–KERI / UCHI–UKE / KIZAMI–ZUKI

                        /GYAKU–ZUKI                                                                                (P)

6. ZKD            GYAKU–ZUKI / MAE–ASHI–MAWASHI–KERI / MAE–KERI                     (P)

7. KKD           SHUTO–UKE / MAE–ASHI–KERI / MAE–KERI / HAITO–UCHI                 (P)

8. KD              MAE–ASHI–YOKO–KERI–KEKOMI / YOKO–KERI–KEKOMI                     (P)

9. ZKD            SANBON MAE–KERI                                                                          (P)

10. ZKD          SANBON MAWASHI–KERI                                                                  (P)

11. ZKD          MAE–KERI / MAWASHI–KERI / YOKO–KERI / USHIRO–KERI                 (P)

12. ZKD          SHIHO–TATE–UKE / GYAKU–ZUKI

13. ZKD          SHIHO–EMPI–UCHI

14. ZKD          SHIHO–URAKEN–UCHI

15. HD                        SHIHO–KERI

 

 

KATA                                                                                    BUNKAI KATA

 

1. TEKKI SANDAN                                                             1. TEKKI SANDAN

2. KANKU DAI                                                                     2. KANKU DAI

 

 

KUMITE

 

JIU–IPPON–KUMITE

ATAKI:              KIZAMI–ZUKI– ODAN

                        GYAKU–ZUKI–JODAN

                        GYAKU–ZUKI–CHUDAN

                        MAE–ASHI–KERI

                        MAE–KERI

                        MAWASHI–KERI

            USHIRO–KERI

OBRONY:     zastosować na obie strony timing  AMASHI–WAZA  i  UKE–WAZA

z grupy OJI–WAZA / GONO – SEN

                        oraz  timing  KAKE–NO–SEN  i  TAI–NO–SEN 

z grupy OJI–WAZA / SEN

 

JIU KUMITE

 

1 wolna walka z dwoma kandydatami na stopień 2 kyu – czas każdej walki 90 sek.

1 wolna walka z kandydatem na stopień 1 kyu – czas walki 90 sek.

 

TEST KIME

 

10 dowolnych ataków na dużą tarczę (5 nożnych i 5 ręcznych)

 

TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

1. 30 przeskoków w przysiadzie przez partnera w pozycji klęku podpartego

2. 80 skłonów tułowia z leżenia na plecach

3. 30 ugięć ramion w podporze przodem

 

Galeria zdjęć

Strefa użytkownika

 


 

MSiT