Wymagania egzaminacyjne na stopnie mistrzowskie od 4 do 9 dan

  

4 DAN


Cechą wiodącą, którą kandydat musi się wykazać jest DOJRZAŁOŚĆ TECHNIK OBRONNYCH.

TEORIA

Praca pisemna na zadany przez egzaminatora temat.

Kandydat zgłasza chęć zdawania egzaminu na minimum 3 miesiące przed egzaminem.

Po otrzymaniu akceptacji otrzymuje temat pracy pisemnej.

Ustne przedstawienie tez zawartych w pracy i ich obrona.

 

KIHON
Praktyczna znajomość wszystkich technik karate lub kobudo swojego stylu.

 

KATA
Egzamin kata składa się z demonstracji 2 różnych kata oraz + Bunkai tych kata.

Minimum jedno z nich musi pochodzić z listy kata prezentowanego stylu karate lub kobudo.

 

KUMITE
Elementy walki i sytuacje samoobrony zadane przez egzaminatora.
 

 


5 DAN

 

Kandydat musi się wykazywać dojrzałą, moralną osobowością, nienaganną opinią w środowisku budo oraz spełnić poniższe wymagania.


TEORIA

Praca pisemna na temat zadany przez egzaminatora.

Kandydat zgłasza chęć zdawania egzaminu na minimum 3 miesiące przed egzaminem.

Po otrzymaniu akceptacji, otrzymuje temat pracy pisemnej.

Ustne przedstawienie tez zawartych w pracy i ich obrona.


KIHON
Praktyczna znajomość wszystkich technik prezentowanego stylu karate lub kobudo wraz z umiejętnością ich zademonstrowania i objaśnienia.

 

KATA
Praktyczna znajomość wszystkich kata prezentowanego stylu karate lub kobudo.

 

KUMITE
Elementy samoobrony zadane przez egzaminatora.

 

INNE ELEMENTY
Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.

 

 

6 DAN

 

Kandydat musi się wykazywać dojrzałą, moralną osobowością, nienaganną opinią w środowisku budo oraz spełnić poniższe wymagania.


KIHON
Praktyczna znajomość wszystkich technik prezentowanego stylu karate lub kobudo wraz z umiejętnością ich zademonstrowania i objaśnienia.

 

KATA
Praktyczna znajomość wszystkich kata prezentowanego stylu karate lub kobudo.

 

KUMITE
Demonstracja własnych poszukiwań na polu budo.

 

INNE ELEMENTY
Wybitne osiągnięcia szkoleniowe, sportowe lub organizacyjne.

Nominacja przez Zarząd KKTiF.

 

 

7 DAN

 

Nienaganna opinia w środowisku budo.

 

Praktyczna znajomość wszystkich kata prezentowanego stylu karate lub kobudo.

 

Publikacja własnych poszukiwań na polu budo.


 Wybitne osiągnięcia szkoleniowe, sportowe lub organizacyjne.

 

Nominacja przez Zarząd KKTiF.

 

 

8 DAN

 

Nienaganna opinia w środowisku budo.

 

Praktyczna znajomość wszystkich kata prezentowanego stylu karate lub kobudo.

 

Publikacja własnych poszukiwań na polu budo.


 Wybitne osiągnięcia szkoleniowe, sportowe lub organizacyjne.

 

Nominacja przez Zarząd KKTiF.

 

 

9 DAN

 

Nienaganna opinia w środowisku budo.

 

Praktyczna znajomość wszystkich kata prezentowanego stylu karate lub kobudo.

 

Publikacja własnych poszukiwań na polu budo.


 Wybitne osiągnięcia szkoleniowe, sportowe lub organizacyjne.

 

Nominacja przez Zarząd KKTiF.

 

Galeria zdjęć

Strefa użytkownika

 


 

MSiT