Wymagania egzaminacyjne na średnie stopnie uczniowskie od 6 do 4 kyu

  

Średnie stopnie uczniowskie od 6 do 4 kyu są oznaczane pasami w kolorach: zielonym, niebieskim i granatowym.

 

Każdy z tych stopni może być zaliczany etapami, czyli tzw. belkami w obrębie stopnia o ile kandydat jest w wieku do 14 lat.

Belka 1 oznacza część KIHON, belka 2 oznacza część KATA, belka 3 oznacza KUMITE oraz pozostałe elementy egzaminu. Belka 3. kończy egzamin i kompletuje dany stopień kyu.

 

6 KYU – PAS ZIELONY

 

I. KIHON 6.1 kyu

 

1. ZKD            REN–ZUKI – jodan, chudan                                                                (P)

2. ZKD            AGE–UKE / SOTO–UKE – tą samą ręką / GYAKU – ZUKI                       (T)

3. ZKD            MAE–REN–KERI – mae-ashi-keri-chudan/mae-keri-jodan                 (P)

4. ZKD            GEDAN–KAKE–UKE – yori ashi

/ GEDAN–BARAI -  yori ashi (tą samą ręką)/ GYAKU–ZUKI                            (T)

5. ZKD            MAWASHI–KERI-CHUDAN                                                                  (P)

6. ZKD            UCHI–UKE / KIZAMI–ZUKI / GYAKU–ZUKI                                           (T)

7. KD              YOKO–KERI–KEAGE–JODAN –  lewą i prawą nogą                               (B)

8. KD              YOKO–KERI–KEKOMI–CHUDAN – lewą i prawą nogą                           (B)

9. KKD           SOETE – UKE                                                                                      (P)

10. ZKD          SOTO–UKE / GYAKU–ZUKI / KIZAMI–URAKEN–UCHI                            (T)

11. ZKD          KIZAMI–ZUKI / GYAKU–ZUKI – yori ashi na obie strony                       (P)

12. ZKD          UCHI–SHUTO–UCHI                                                                            (T)

 

 

II. KATA – 6.2 kyu                                                              III. BUNKAI KATA

                                                                                              INTERPRETACJA TECHNIK

                                                                                              (osoby od 15-go roku życia)

1. HEIAN  SANDAN                                                            1. HEIAN  SANDAN

 

 

IV. KUMITE – 6.3 kyu

 

KIHON – IPPON – KUMITE

 

ATAKI:                                                         OBRONY:

OI–ZUKI–JODAN                                         AGE–UKE / GYAKU – ZUKI

OI–ZUKI–CHUDAN                                      SOTO–UKE / GYAKU – ZUKI

MAE–KERI–CHUDAN                                   GEDAN–BARAI / GYAKU – ZUKI

YOKO–KERI–KEKOMI–CHUDAN                   SOTO–UKE / GYAKU – ZUKI/ KIZAMI–URAKEN–UCHI

MAWASHI–KERI–CHUDAN                           UCHI–UKE / KIZAMI–ZUKI / GYAKU–ZUKI

 

 

 

5 KYU – PAS NIEBIESKI

 

KIHON – 5.1 kyu

 

1. ZKD    REN–ZUKI – jodan, chudan                                                                 (P)

2. ZKD    AGE–UKE / OTOSHI–UKE – tą samą  ręką / GYAKU–ZUKI                     (T)

3. ZKD    MAWASHI–KERI / MAE–KERI (z międzykrokiem)                                  (P)

4. ZKD    UCHI–UKE / GEDAN–BARAI z przejściem / GYAKU–ZUKI                     (T)

5. ZKD    MAWASHI-REN-KERI – chudan, jodan                                                (P)

6. KKD    SHUTO–UKE /MAE–ASHI–KERI /                                                      

                 zmiana stopy i bioder do pozycji ZKD- GYAKU– TATE - NUKITE      (T)

7. ZKD    USHIRO–KERI-CHUDAN                                                                      (P)

8. ZKD    UCHI–SHUTO–UCHI / GYAKU–MAWASHI–SHUTO–UCHI (T)                 

9. KD      YOKO–KERI–KEAGE–JODAN                                                                (B)

10. KD    YOKO–KERI–KEKOMI–CHUDAN                                                           (B)

11. KD    YOKO–EMPI–UCHI-CHUDAN                                                              (B)

 

 

KATA – 5.2 kyu                                                                   BUNKAI KATA

                                                                                              INTERPRETACJA TECHNIK

                                                                                              (osoby od 15-go roku życia)

1. HEIAN  YODAN                                                              1. HEIAN  YODAN

 

 

KUMITE – 5.3 kyu

 

KAESHI – IPPON – KUMITE

 

1. Atak: Oi–Zuki–Jodan                                           Obrona: Age–Uke /Kontratak: Oi–Zuki–Chudan

    obrona Soto–Uke / Gyaku–Zuki                          

2. Atak: Oi–Zuki–Chudan                                        Obrona: Soto–Uke /Kontratak: Mae–Keri

    Obrona Gedan–Barai / Gyaku–Zuki                                   

3. Atak: Mae–keri                                                    Obrona: Gedan–Barai/ Kontratak: Yoko–Keri–Kekomi

    Obrona Soto–Uke / Gyaku–Zuki                                         

4. Atak: Yoko–Keri–Kekomi                                   Obrona: Soto–Uke / Kontratak: Mawashi–Keri

   Obrona Uchi–Uke / Gyaku–Zuki                                      

5. Atak: Mawashi–Keri                                            Obrona: Uchi–Uke /Kontratak: Ushiro–Keri

    Obrona Soto–Uke / Gyaku–Zuki                                        

 

 

 

4 KYU – PAS GRANATOWY

 

KIHON – 4.1 kyu

 

1. ZKD      SANBON – ZUKI                                                                                      (P)

2. ZKD      AGE–UKE / SOTO–UKE  / GEDAN–BARAI – tą samą ręką

      / GYAKU–ZUKI                                                                                        (T)

3. ZKD      UCHI–UKE / KIZAMI –ZUKI / GYAKU–AGE-EMPI–UCHI                              (P)

4. ZKD      SOTO–UKE / KD YOKO–EMPI–UCHI / ZKD URAKEN–UCHI                         (T)

5. ZKD      SHUTO – UCHI / GYAKU–HAITO–UCHI                                                     (P)

6. KKD     SHUTO–UKE / MAE–ASHI–KERI / ZKD GYAKU–TATE–NUKITE                     (T)

7. ZKD      MAE–KERI / MAWASHI–KERI                                                                    (P)

8. ZKD      GEDAN–BARAI w miejscu/ UCHI–UKE z przejście

/ GYAKU-HAITO-UCHI-JODAN                                                           (T)

9. ZKD      MAE – KERI - JODAN / YOKO – KERI – KEKOMI - CHUDAN                      (P)

10. ZKD    MAE–KERI-CHUDAN / MAWASHI–KERI–JODAN                                        (P)

11. ZKD    USHIRO–KERI / GEDAN–BARAI / GYAKU–ZUKI                                         (P)

12. ZKD    ASHI–YOKO–KERI–KEAGE / MAE–KERI-CHUDAN                                      (P)

13. ZKD    YOKO–KERI–KEKOMI / URAKEN  – UCHI                                                  (P)

14. ZKD     SHIHO – GYAKU – ZUKI

 

KATA 4.2 kyu                                                                      BUNKAI KATA

                                                                                              INTERPRETACJA TECHNIK

                                                                                              (osoby od 15-go roku życia)

1. HEIAN  GODAN                                                              1. HEIAN  GODAN

 

 

KUMITE – 4.3 kyu

 

JIYU–IPPON–KUMITE

 

ATAKI:                                                                     OBRONY:

OI–ZUKI–JODAN                                                     AGE–UKE / AGE–EMPI–UCHI

OI–ZUKI–CHUDAN                                                 SOTO–UKE / GYAKU–ZUKI / KIZAMI–URAKEN–UCHI-JODAN

MAE–KERI                                                             GEDAN–BARAI / GYAKU–ZUKI/KIZAMI-AGE-EMPI-UCHI-JODAN

YOKO–KERI–KEKOMI                                              SOTO–UKE / GYAKU–MAWASHI -EMPI –UCHI-CHUDAN

MAWASHI – KERI – JODAN                                      UCHI–UKE / KIZAMI–ZUKI /GYAKU–ZUKI

USHIRO–KERI                                                         SOTO–UKE / GYAKU–ZUKI

 

Galeria zdjęć

Strefa użytkownika

 


 

MSiT