PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Prezes PZKF Dariusza Bajkowski 7 DAN otrzymał w dniu 05 stycznia 2013 r. nominację na czetroletnią kadencję Przewodniczącego Rady Dyrektorów WTFSKF.

Rada Dyrektorów jest ciałem opiniotwórczym i doradczym dla Zarządu Federacji ŒŚwiatowej.

NOMINACJA Prezes D. Bajkowski

 

Inni przedstawiciele PZKF zasiadający w radach œwiatowego Karate Fudokan:

 

Dr Krzysztof Tadeusz Szczypiorski 2 DAN - jest Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej i Sądu Honorowego WTFSKF

NOMINACJA Dr K. Szczypiorski

 

Dr Monika Łyczak 2 DAN - Komisja Medyczna WTFSKF