PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Pliki do pobrania

Statut PZKF

Zatwierdzenie Statutu PZKF przez MSiT

Zatwierdzenie zmian Statutu PZKF przez MSiT

Regulamin Dyscyplinarny PZKF

Regulamin Kadry Narodowej w Karate Fudokan

Regulamin nadawania klas sportowych w Karate Fudokan

Regulamin Nadawania Klas Sędziowskich PZKF

Regulamin uzyskiwania uprawnień egzaminatora PZKF na stopnie szkoleniowe KYU

Regulamin Weryfikacji i Nostryfikacji Stopni Karate w PZKF

Wniosek o wydanie licencji sportowej klubowej uprawniającej do współzawodnictwa sportowego PZKF .doc

Wniosek o wydanie licencji sportowej klubowej uprawniającej do współzawodnictwa sportowego PZKF .pdf

Wniosek klubu o wydanie indywidualnych licencji sportowych zawodnikom klubowym uprawniających do współzawodnictwa sportowego PZKF .doc

Wniosek klubu o wydanie indywidualnych licencji sportowych zawodnikom klubowym uprawniających do współzawodnictwa sportowego PZKF .pdf

Wniosek o wydanie licencji trenerskiej uprawniającej do wystawiania zawodników na zawodach PZKF .doc

Wniosek o wydanie licencji trenerskiej uprawniającej do wystawiania zawodników na zawodach PZKF .pdf

Wniosek o wydanie licencji sędziowskiej uprawniającej do sędziowania na zawodach PZKF .doc

Wniosek o wydanie licencji sędziowskiej uprawniającej do sędziowania na zawodach PZKF .pdf

Wniosek o nostryfikację stopni kyu w PZKF

Wniosek o nostryfikację stopnia i dyplomu Dan w PZKF

Wniosek o weryfikację stopnia Dan innego stylu karate w PZKF

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na stopień Dan w karate Fudokan

Wymagania egzaminacyjne w karate Fudokan na stopnie 9 - 4 kyu

Wymagania egzaminacyjne w karate Fudokan na stopnie 3 - 1 kyu

Wymagania egzaminacyjne w karate Fudokan na stopnie 1 - 3 Dan

Wymagania egzaminacyjne w karate Fudokan na stopnie 4 - 9 Dan

Opłaty na rzecz WTFSKF i koszty egzaminów na stopnie mistrzowskie WTFSKF

Informacje dla kandydata do egzaminu na stopień mistrzowski w Karate Fudokan