CREATE D   BY

Karol Witowski

e-mail: pff.fudokan@wp.pl

 

Tel. +48 507149719

Polska Federacja Karate
Tradycyjnego Fudokan

 Prezes - Jarosław Mejer 

 Wiceprezes - Mirosław Kuciarski

 Wiceprezes - Zbigniew Sitarz 

 Sekretarz - Monika Cieplińska

 Dyrektor Biura - Szczepan Thomas

Polska Federacja Karate Tradycyjnego Fudokan