Polska Federacja Karate Tradycyjnego Fudokan

Wymagania

egzaminacyjne

                                                                         

Polskiej Federacji Karate Tradycyjnego Fudokan

Stopień mistrzowski 3.DAN

 

KIHON

Egzaminacyjny program Kihon dla 3-5 DAN obejmuje całość programu dla 1 i 2 DAN

 

KUMITE: Jiyu-Kumite:

Zasadniczo Jiyu-Kumite, ale także jako alternatywa Jiyu-Ippon-Kumite w zależności

od wieku.

 

KATA:

  1. Egzaminator wybiera jedno kata z: Heian 1-5, Tekki 1, 2, 3
  2. Egzaminator wybiera jedno kata z grupy Sentei: Heian Oi Kuimi, Bassai Dai, Jion, Kanku-Dai, Enpi, Hangetsu.
  3. Egzaminator wybiera jedno kata z następujących: Bassai Sho, Kanku Sho, Nijushiho, Jitte, Chinte, Meykyo, Gankaku, Sochin.
  4. Zdający dowolnie wybiera swoje Tokui Kata – z wyjątkiem Unsu, Gojushiho Sho i Dai .

Polska Federacja Karate

Tradycyjnego Fudokan

e-mail: pff.fudokan@wp.pl

 

Tel. +48 507149719

Karol Witowski

CREATE D   BY