Zarząd 

Polskiej Federacji Fudokan

Polska Federacja Karate Tradycyjnego Fudokan

 Prezes - Jarosław Mejer 

 Wiceprezes - Szczepan Thomas

 Wiceprezes - Mariusz Gawlik

 Sekretarz - Monika Cieplińska

Polska Federacja Karate

Tradycyjnego Fudokan

e-mail: pff.fudokan@wp.pl

 

Tel. +48 507149719

Karol Witowski

CREATE D   BY