Polska Federacja Karate Tradycyjnego Fudokan

04 kwietnia 2023

XIX Mistrzostwa Polski 
Młodzików, Kadetów, Juniorów i Seniorów
 w Karate Tradycyjnym Fudokan 2023 

 

 

Toruń 21 maja 2023 

 

R E G U L A M I N

 

KONKURENCJE:

 

MŁODZIK: 12-13 lat (ur. 2011-2010) 

W dwóch grupach 8 – 6 kyu 

5 kyu i starsi

 

1.Kata indywidualne - eliminacje do wyboru: Kata Heian, Bassai Dai, Ji-On, Kanku-

Dai, En-Pi,

                        w finale inne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT/PFF.

2.Fuku-go – eliminacje ki-tei / ko-go kumite, 

3.Kumite indywidualne – eliminacje : kumite młodzieżowe - atak- kizami tsuki,

giaku-tsuki chudan, mae-geri chudan, mawashi –jodan, reakcja uke waza.(8-6 kyu) ,

ko-go kumite (5 kyu i starsi), 

4.En-bu – przepisy PZKT/PFF

4.Kata drużynowe – dowolne kata , w finale z bunkai

 

JUNIOR MŁODSZY:  14-15 lat (ur. 2009-2008) min.: 5 kyu

 

1.Kata indywidualne - eliminacje do wyboru: Bassai Dai, Ji-On, Kanku-Dai, En-Pi, 

w finale inne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT/PFF.

2.Fuku-go – eliminacje ki-tei / ko-go kumite, w finale jiyu kumite

3.Kumite indywidualne – eliminacje : ko-go kumite , w finale jiyu kumite

4.En-bu – przepisy PZKT/PFF

5.Kata drużynowe – dowolne kata , w finale inne niż w eliminacjach z bunkai

 

 

JUNIOR:  16-17 lat (ur. 2007-2006) min.: 5 kyu

 

1.Kata indywidualne - eliminacje do wyboru: Bassai Dai, Ji-On, Kanku-Dai, En-Pi,

w finale inne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT/PFF.

2.Fuku-go – eliminacje ki-tei / ko-go kumite, od ćwierć finału jiyu kumite

3.Kumite indywidualne – eliminacje : ko-go kumite , od ćwierćfinału jiyu kumite

4.En-bu – przepisy PZKT/PFF

5.Kata drużynowe – dowolne kata , w finale inne niż w eliminacjach z bunkai

 

MŁODZIEŻOWIEC: 18-19-20 lat (ur. 2005-2004-2003)min.: 3 kyu

 

SENIOR: 21 i starsi (ur. 2002 i wcześniej) min.: 3 kyu

 

1.Kata indywidualne - eliminacje dowolne kata mistrzowskie,

w finale inne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT/PFF.

2.Fuku-go – eliminacje ki-tei /  jiyu kumite

3.Kumite indywidualne –  jiyu kumite

 

MŁODZIEŻOWIEC + SENIOR – konkurencje połączone

En-bu – przepisy PZKT/PFF

Kata drużynowe – dowolne kata , w finale inne niż w eliminacjach z bunkai

 

 

PRZEPISY  PZKT/PZK KKF/WFF

 

                                   

 

 1. Termin:  Niedziela,   21  maja 2023 r. godz. 12:00 – rozpoczęcie zawodów

 

 1. Miejsce: UMK Uniwersyteckie Centrum Sportowe, ul. Św. Józefa 17,  TORUŃ

 

 1. Zgłoszenia:  do 15.05.2023 na adres organizatora – akktorun@wp.pl    na załączonym formularzu . W przypadku problemów lub pytań odnośnie rejestracji prosimy o kontakt pod nr tel. 507 149 719.
 2. Zgłaszając zawodników prosimy podać rok urodzenia i posiadany stopień każdego zawodnika.

 

Opłata startowa: 50 zł konkurencja indywidualna, 70 zł konkurencja drużynowa, należną kwotę startowego prosimy opłacić przelewem w dniu zawodów u organizatora lub na konto organizatora

 

Polska Federacja  Karate Tradycyjnego Fudokan: 

 

Nicolaus Bank , nr. rach 66 9511 0000 0052 7910 2000 0010 

 

 

REGULAMIN:

1. Starty systemem pucharowym bez repasaży, podwójne III miejsce w każdej konkurencji. 2. W każdej konkurencji dziewczęta i chłopcy startują w osobnych grupach 

3. Obowiązuje spełnienie warunków ogólnych startu:

 • Odpowiedni wiek: zabrać dowód tożsamości lub legitymację szkolną.
 • Aktualne badania od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.
 • Ubezpieczenie NNW (indywidualne lub klubowe).
 • Posiadanie licencji zawodniczej właściwej Komisji Stylowej PZK uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym na rok 2023.
 • Pisemna zgoda prawnego opiekuna na start w zawodach.
 • Dokonanie opłaty startowej.
 • Dokonanie właściwego zgłoszenia i rejestracji zawodników.
 • Do startu w danej kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia.

 

 

WARUNKI  STARTU  DLA  KLUBÓW:

Warunkiem startu w zawodach jest posiadanie przez klub WAŻNEJ NA ROK 2023 LICENCJI PZK UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW:

1. Zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni do Mistrzostw Polski. Listę powołanych sędziów ustali Komisja Sędziowska PZK KKF , która powiadomi adresatów osobną korespondencją: e–mailem lub telefonicznie. 

 

 

PROGRAM  ZAWODÓW:

 

21 maja 2023r. (NIEDZIELA)

godz.   12.00 – oficjalne otwarcie zawodów 

godz. 12.00 – do zakończenia – eliminacje, finały pozostałych konkurencji

 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Kwestie sporne zawodów rozstrzyga Sędzia Główny .

Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 250zł, tylko przez osobę posiadającą ze sobą ważną na rok 2023 licencję trenerską. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

Za ewentualne szkody poczynione przez nieletniego uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub. 

Za niepełnoletnich uczestników zawodów odpowiada kierownik ekipy klubowej.

Filmowanie i fotografowanie – tylko osoby posiadające akredytację PZK KKF.

Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty programu.

 Kontakt telefoniczny z organizatorem  - AKKT Toruń , tel. 507 149 719. 

Rejestracja zawodników jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

 

 

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y !

 

 

Artykuł w wersji PDF -> POBIERZ

 

                           

 

Polska Federacja Karate

Tradycyjnego Fudokan

e-mail: pff.fudokan@wp.pl

 

Tel. +48 507149719

Karol Witowski

CREATE D   BY